Karlskoga Hästsportklubb

Karlskoga Hästsportklubbs verksamhet genomsyras av glädje, kunskap och gemenskap där hästens välbefinnande står i centrum.


Genom att känna oss trygga med varandra ger vi varandra möjlighet att utvecklas tillsammans med våra hästar. Vår verksamhet är jämlik och öppen för alla oavsett ambitionsnivå och inriktning.


Karlskoga Hästsportklubb är en ideell förening som bygger på medlemmarnas engagemang och delaktighet i verksamheten. Medlemmarnas olikheter och inriktning ses som en resurs
och tillgång.


Som medlem representerar jag föreningen både på och utanför tävlings- och träningsbanorna. Jag och min häst är väl förberedda för uppgiften, jag är generös och hjälpsam gentemot klubbmedlemmar och besökande. Jag uppträder trevligt och stöttar
andra i med- och motgångar samt respekterar medtävlande, arrangörer och funktionärer m fl. När jag representerar klubben följer jag dess alkohol- och drogpolicy.


Som förening har vi rätt att utesluta medlem vid lagbrott eller grovt olämpligt beteendeVärdegrund Karlskoga Hästsportklubb

Karlskoga Hästsportklubb

Org.nr:             876400-1890

Bankgiro :        5265-2021

Swish:              1232573863

Adress:             c/o Katarina Andersson, Boängsvägen 9a
                          69141 Karlskoga

Föreningsnr:    21482-48

"Hos oss är alla välkomna, 

oavsett inriktning eller nivå"

Medlemsavgifter 2024


400kr/ medlem (oavsett junior, senior eller familj)
Medlemsavgiften har höjts till 2023 pga den höjda avgiften som klubben betalar till förbundet.


Inbetalning sker till Karlskoga HSKs BG-konto 5265-2021 eller via SWISH 123 257 3863.


Vänligen uppge namn för aktuell medlem på inbetalningen samt fyll i samband med inbetalningen i formuläret intill med samtliga uppgifter.